Místa

Hlavním místem konání festivalu Prague Proms 2011 je již tradičně Smetanova síň Obecního domu. Avšak vydat se za námi můžete i na jiná krásná místa, jako je například Chrám sv.Barbory a Anežský klášter.

 

 

 

Obecní dům

Smetanova síň
Náměstí Republiky 5
Praha 1

Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Nachází se v samotném centru Prahy, v těsném sousedství Prašné brány.
Na výzdobě Obecního domu se podíleli ve své době nejvýznamnější  čeští malíři a sochaři – Jan Preisler, Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek, Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha.
Od samotného počátku je Obecní dům objektem multifunkčním. Sály a salonky jsou  využívány pro pořádání kongresů, konferencí, koncertů, plesů, módních přehlídek.  Širší veřejnosti jsou přístupny pouze formou komentovaných prohlídek.
V letech 1994-1997 se Obecní dům podrobil technicky i finančně velmi náročné kompletní rekonstrukci. Po svém znovuotevření se opět stal významným centrem společenského a kulturního života.

zdroj: https://www.obecni-dum.cz/


Anežský klášter

Anežská 12
Praha 1 - Staré Město

Anežský klášter na Františku je všeobecně označován za první gotickou stavbu v celých Čechách. Založil jej Václav I. v letech 1233 - 34 z podnětu své sestry Anežky pro řád klarisek. Od roku 1963 je v klášteře expoziční prostor Národní galerie. Ta zde od listopadu roku 2000 prezentuje nově koncipovanou expozici středověkého a raně renesančního umění.
Součástí kláštera je i hudební sál pro konání komorních koncertů.
Anežský klášter patří mezi první stavby postavené v gotickém slohu. Jednopatrová budova z režného cihlového zdiva spárovaného v románské vazbě. Při návštěvě kláštera je k vidění středověké umění v Čechách a střední Evropě. Devět maleb od Mistra vyšebrodského oltáře a cyklus obrazů od Mistra Theodorika.

zdroj: https://www.atlasceska.cz/

 


Žofín Garden

Slovanský ostrov, Praha 1

Krytá venkovní zahrada mezi palácem Žofín a historickým zahradním altánem. Ideální dostupnost MHD a možnost parkování na ostrově. Kouzelný výhled na Vltavu a historické jádro města. Bezbariérový přístup. Otevřená kuchyně, celoroční grilování. Koncerty s odpovídajícím zázemím. Kapacita asi 200 diváků.

zdroj: www.zofingarden.cz


Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Chrám totiž nebyl vystavěn na popud některé církevní instituce, například kapituly či pro bohoslužebné potřeby farnosti, nýbrž byl od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva měl chrám původně status pouhé kaple. Architektonicky ovšem směle konkuroval Pražské katedrále.
Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.
Nejúchvatnější výjevy Svatobarborského chrámu zůstávají návštěvníkům skryty. Chrámy nebyly stavěny jen pro lidské oči, ale byly zasvěceny Bohu a ty nejroztodivnější objekty jsou umístěny vysoko nahoře. S dalekohledem nebo silným kukátkem můžete nad ochozy na pilířích obdivovat fantastickou faunu, tvořenou chimérami, netopýry, démony, harpyjemi, žábami nebo okřídlenými berany. Na jednom z jižních pilířů najdete i opici s pomerančem. Jedná se o první plastické zobrazení tohoto ovoce u nás. Uvnitř chrámu vás čeká atmosféra přitlumená barevným světlem vitráží a dokonalá akustika. Pořádají se zde varhanní koncerty a samozřejmě pravidelné mše.

zdroj: https://www.kutna-hora.net/

 

Kongresové centrum Praha

Kongresové centrum Praha je jednou z dominant hlavního města České republiky s nádherným výhledem na panorama Prahy.
Patří mezi významná evropská kongresová centra, kapacita prostor umožňuje konání kongresů až pro 9300 účastníků ve více než 50 sálech, saloncích a jednacích místnostech s různou kapacitou. Využitelná výstavní plocha, převážně ve foyer Kongresového centra Praha, je 13 000 m2.
Vysoká technická úroveň, různé možnosti uspořádání vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen kongresů a konferencí, ale také výstav, společenských akcí, banketů  a kulturních představení.
Největším sálem v budově je Kongresový sál s maximální kapacitou 2 764 míst. Díky vynikající akustice se řadí mezi třináct nejlepších koncertních sálů světa. Sál zasahuje z prvního do čtvrtého patra. Na jeho
úpravách se podílela skupina českých i zahraničních odborníků v oboru akustiky. Rozměry mobilní koncertní mušle umožňují koncerty až 100 členných orchestrů.

Kongresové centrum Praha se může pochlubit konáním významných mezinárodních akcí:

  • 2000         Výroční zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky
  • 2002         Summit NATO
  • 2009         Předsednictví ČR Radě Evropské unie


https://www.kcp.cz/
https://www.kcp.cz/cz/virtualni-prohlidky

 

Mercedes Forum Praha

Daimlerova 2
140 00 Praha 4 - Chodov

Víceúčelová hala v prodejním a servisním centru Mercedes-Benz je unikátní prostor pro konání koncertů a dalších kulturních pořadů. Jedinečnost spočívá v tom, že koncertní sál je vytvořen za pomoci nejmodernějších technologií, které v prostoru vyhrazeném běžně prezentaci vozů Mercedes-Benz vytvoří špičkovou scénu s vysoce kvalitními akustickými vlastnostmi, pohodlným hledištěm a dobře viditelným jevištěm pro rozmanitá umělecká vystoupení.

www.mercedesforum.cz

 

Divadlo na Vinohradech

Divadlo na Vinohradech je jedna z hlavních činoherních scén v Praze, která se nacházi na náměstí Míru v městské části Praha 2 na Vinohradech. Budova divadla byla postavena v letech 1905–1907 staviteli Janem Majerem a Josefem Veselým podle návrhu architekta Aloise Čenského.

Divadlo bylo slavnostně otevřeno 24. listopadu 1907. Prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva v režii F. A. Šuberta s výpravou Josefa Weniga. Kromě činohry působil v divadle zpočátku i operní a operetní soubor, a to až do roku 1919.

"Městské divadlo na Královských Vinohradech, to bylo tenkrát, pane, nějaké divadlo! Hned po Národním ze všech nejznámější a nejrenomovanější. A díky Hilarových hercům a režiím možná tehdy i přitažlivější než Národní.“ — František Kovářík

 

Jazz Dock

Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka)
150 00 Praha 5 - Smíchov


Jazz Dock se za relativně krátkou dobu své existence stal zřejmě nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším jazzovým klubem v České republice. Je zaměřený na českou diváckou obec, která tvoří přibližně 2/3 návštěvníků, zbylou třetinu tvoří zahraniční návštěvníci z celého světa. Dramaturgie klubu je vysoce profesionální, přivádí na podium pouze špičkové tuzemské a zahraniční skupiny, mnohdy za podpory ambasád, tuzemských a zejména zahraničních kulturních institucí. Klub klade důraz na pestrost žánrů a stylů od tradičního jazzu přes všechny hudební proudy jazzu a blues, až po jazz rock a moderní tvůrčí proudy mladé generace. Tomu odpovídá i věkové složení posluchačů, kdy nejsilněji je zastoupená mladá a střední generace. Vzhledem k obrovskému počtu koncertů (50-55 koncertů měsíčně), navštěvuje klub přibližně 4 000 diváků měsíčně, tedy kolem 50 000 diváků ročně. Velmi časté jsou záznamy celých koncertů pořizované zejména Českým rozhlasem, stanicí Vltava. Klub byl prezentován i v několika pořadech České televize. Koná se v něm většina křtů nových CD, soutěže a přehlídky či absolventské koncerty kapel studentů VOŠ při Konzervatoři J. Ježka a Jazzové sekce.

www.jazzdock.cz


 

Prague Proms 2011
  • Ennio Morricone
  • Bobby Shew
  • Terence Blanchard
  • United Choirs of Proms
  • Gospel Showcase